Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w Sklepie internetowym www.rometmotors.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 2. W przypadku, gdy zamawiającym jest konsument, w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wyłącznie, jeżeli przepisy "Regulamin zamówień dla konsumentów" nie stanowią inaczej.
 3. Produkty prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Sklep internetowy  dokłada wszelkich starań dotyczących tego, aby prezentowane na stronie internetowej informacje dotyczące  prezentowanych produktów były zgodne z danymi katalogowymi producentów, jednak sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów na stronie.

II. Ceny i oferta

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową rowerów, motocykli, motorowerów, skuterów, quadów, ogumienia, sprzętu fitness, zabawek, odśnieżarek, kosiarek, sprzętu ogrodniczego, części oraz akcesoriów.
 2. Wszystkie oferowane produkty są nowe i oryginalne.
 3. Cena sprzedaży ustalana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cena towaru w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla obu stron transakcji. Wszystkie ceny na stronach, www.romet.pl, www.rometmotors.pl, podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT liczony według stawki obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen wszystkich towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, ogłaszania i przerywania lub zmiany warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 4. W przypadku zakupów hurtowych istnieje możliwość negocjacji warunków sprzedaży z wyjątkiem produktów objętych promocją.

III. Zamówienia

III a. Składanie Zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem procedury zakupowej dostępnej pod adresem internetowym www.rometmotors.pl, drogą e-mailową sklep@romet.pl lub telefonicznie +48 14 68 48 173.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonywanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Niezależnie od wybranej formy zakupów kupujący zobowiązany jest do wyboru odpowiadającej mu formy płatności, formy dostarczenia przesyłki oraz podania  prawdziwych danych teleadresowych - jest to niezbędne do zrealizowania zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 4. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod adresem www.rometmotors.pl. W przypadku zamówień złożonych poza godzinami pracy sklepu ( po godz. 1600) przystąpienie do ich realizacji nastąpi w następnym dniu
 5.  
 6. m. Telefonicznie zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do1600.
 7. Zamawiający zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep internetowy po otrzymaniu zamówienia przystępuje do jego weryfikacji, a następnie informuje Kupującego, najpóźniej w terminie 5 pełnych dni roboczych, od chwili złożenia zamówienia o przyjęciu go do realizacji, chyba że realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Sklep internetowy informuje Kupującego w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, o przyczynach, z powodu których zamówienie nie może zostać zrealizowane oraz może zaproponować zmiany w zakresie realizacji zamówienia. Brak akceptacji przez Kupującego przedstawionych przez Sklep internetowych warunków realizacji zamówienia jest jednoznaczny także z anulowaniem zamówienia pierwotnie złożonego przez Kupującego.
 8. Zamówienia złożone na odrębnym zgłoszeniu traktowane będą jako odrębne zamówienia.

III b. Dostępność towaru

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
 2. Obsługa Sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby dostępność towarów na stronach w każdym momencie odzwierciedlała stan faktyczny. Z powodu jednak sezonowości asortymentu i dużej dynamiki sprzedaży nie jest to zawsze możliwe. Ewentualna niedostępność towaru, który podczas składania zamówienia był dostępny, może mieć miejsce, gdy zamawiany towar został wyprzedany z magazynów w okresie pomiędzy aktualizacjami informacji o jego dostępności. Dostępny podczas zamówienia towar w magazynie sklepu może okazać się niedostępny, gdy w krótkim okresie czasu wpłynie więcej zamówień niż aktualny stan magazynowy. W tym wypadku zamówienia będą realizowane wg kolejności ich wpływania.
 3. W przypadku chwilowego braku towaru pracownik sklepu informuje Kupującego o możliwość indywidualnego ustalenia terminu realizacji zamówienia lub skorzystania w zamian z innej oferty produktowej.
 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji zaproponowanej przez Sklep internetowy (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania), a jeżeli nie zgadza się na realizację zamówienia na zaproponowanych przez Sklep internetowy warunkach - wówczas jest to jednoznaczne z anulowaniem zamówienia.

III c. Realizacja zamówień

 1. Zamówienia na produkty znajdujące się w ofercie sklepu jako promocja lub wyprzedaż realizowane są wg kolejności, aż do chwili wyczerpania zapasów lub zakończenia akcji promocyjnej.
 2. Zamówione towary można odebrać osobiście w siedzibie firmy lub zostaną one doręczone w sposób, który został wybrany podczas składania zamówienia. Koszty dostarczenia Kupującemu zamówionych przez niego produktów obciążają Kupującego.
 3. Realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy, przy czym przesyłka zostanie wysłana nie później, niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przy czym Sklep internetowy podejmuje wszelkie starania, aby wysyłka została nadana następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia.

IV. Zapłata i wysyłka

 1. Należność za zamówiony towar Kupujący może uregulować w następujący sposób:
 1. korzystając z systemu płatności elektronicznych PayU przy użyciu karty płatniczej lub przelewu elektronicznego (wszystkie produkty);
 2. przelewem elektronicznym - przedpłata na konto (wszystkie produkty);
 3. za pobraniem przy odbiorze przesyłki (dot. rowerów, ogumienia, sprzętu fitness, zabawek, części i akcesoriów).
 1. Wybór formy zapłaty należy do Kupującego (następuje to podczas składania zamówienia).
 1. W przypadku płatności kartą płatniczą zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie autoryzacji transakcji, natomiast przy przelewie w chwili zaksięgowania płatności na koncie Sklepu internetowego.
 1. W przypadku, gdy Kupujący wybierze płatność elektroniczną, a zamówiony produkt będzie niedostępny na stanie magazynowym - wtedy pracownik Sklepu internetowego informuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, a Kupujący  podejmuje decyzje, czy czeka aż produkt będzie dostępny, czy rezygnuje z zamówienia. W razie rezygnacji wpłacona kwota zostanie odesłana na numer konta podany przez Kupującego.
 1. Wydanie zakupionego towaru następuje w momencie przekazania przesyłki przez firmę, świadczącą na rzecz Sklepu internetowego usługi polegające na dostarczaniu przesyłek, chyba że strony postanowią inaczej.
 1. Chwilą wykonania zawartej umowy sprzedaży przez Sklep internetowy jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.
 1. Koszt wysyłki rowerów, motocykli, motorowerów, skuterów, quadów, sprzętu fitness, zabawek, ogumienia, części i akcesoriów pokrywa Kupujący.
 1. Koszt wysyłki uwidoczniony jest na stronie Sklepu internetowego i  jest zgodny cenami firm świadczących usługi przewozowe. 
 1. Do każdego sprzedanego towaru standardowo dołączana jest faktura VAT, która jest dowodem zakupu w Sklepie internetowym oraz karta gwarancyjna.
 1. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. W przypadku realizacji części zamówienia (brak dostępności części zamówionych towarów), faktura VAT wystawiona jest po uzgodnieniu z Kupującym zakresu realizacji niekompletnego zamówienia.

V. Zwrot towaru

 1. Kupujący ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego dostarczenia, bez podania przyczyny.
 2. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Do przesyłki muszą być dołączone oryginały wszystkich dokumentów, z którymi sprzęt został dostarczony do Kupującego oraz oświadczenie Kupującego o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i formie rozliczenia. Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 3. W sytuacji uznania przez sklep, iż zwrócony towar nie odpowiada powyższym wymogom, może uznać odstąpienie od umowy za nieważne i pozostawić zakupiony towar do dyspozycji Kupującego.
 4. Ważne jest, aby Kupujący podczas odbierania towaru zwrócił szczególną uwagę na jego stan. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona, zaleca się, aby jej nie przyjmować bądź sporządzić obligatoryjnie protokół w obecności pracownika firmy spedycyjnej. W takim wypadku Kupujący winien skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego, informując o odmowie podjęcia uszkodzonej przesyłki, bądź o sporządzeniu protokołu uszkodzeń w obecności pracownika firmy spedycyjnej.
 5. Sklep internetowy po zbadaniu szkody w przewozie stosownie do okoliczności wyśle ponownie zamówiony produkt lub wymieni uszkodzony towar bądź też obniży cenę - stosownie do uszkodzenia jakie nastąpiło w czasie przewozu.
 6. W przypadku braku niemożliwości zastosowania pkt 5 powyżej (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep internetowy zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

VII. Gwarancja i reklamacje

 1. Wszystkie zakupione w sklepie internetowym towary posiadają gwarancję producenta.
 2. W przypadku sprzedaży internetowej - jeśli rower został przesłany kupującemu w stanie nie przygotowanym do jazdy - Kupujący jest zobowiązany, pod warunkiem utraty uprawnień z Gwarancji w terminie 7 dni od dnia zakupu - zlecić autoryzowanemu punktowi serwisowemu przygotowanie roweru do jazdy oraz dokonanie właściwego wpisu do Karty gwarancyjnej.
 3. Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. Do reklamowanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu (faktura VAT), kartę gwarancyjną (jeżeli była dołączona do produktu) oraz pismo informujące o wadach, będących podstawą zgłoszenia gwarancyjnego.
 5. Serwis zobowiązuje się dokonać naprawy gwarancyjnej w ciągu 30 dni kalendarzowych od chwili dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby firmy. Wykaz autoryzowanych serwisów znajduje się na stronie internetowej www.centrum.romet.pl lub w dokumencie gwarancji.
 6. Treść Gwarancji i obowiązki Gwaranta wynikają z dokumentu gwarancyjnego.
 7. Towary poddawane jakimkolwiek przeróbkom lub modyfikacjom tracą gwarancję.
 8. Reklamacje można zgłaszać w formie

a) telefonicznej lub e-mailem:

 - serwis rowerów, ogumienia, sprzętu fitness, zabawek, tel. +48 14 68 48 156, +48 14 68 48 191, +48 14 68 48 110, fax. +48 14 68 08 646, e-mail: serwis@romet.pl

- serwis motocykli, motorowerów, skuterów, quadów, odśnieżarek, kosiarek, sprzętu ogrodniczego +48 14 68 48 146, +48 14 68 48 169, +48 14 68 48 163, +48 14 68 48 140, +48 14 68 48 165, fax. +48 14 676 03 47, e-mail: serwis@romet.pl;

b) pisemnej:

ROMET sp. z o.o., Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica

 1. W reklamacji należy opisać wadę towaru i w miarę możliwości przesłać zdjęcia. Reklamacje będą rozpoznawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony w formie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest   ROMET sp. z o.o. z siedzibą w Podgrodziu, Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: ROMET sp. z o. o., Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica, e-mail: rodo@romet.pl,tel. 14 6848101.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na  adres administratora z dopiskiem: „DANE OSOBOWE" ROMET sp. z o. o., Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica lub e-mail: rodo@romet.pl, tel. 146848101.
 3. Dane osobowe są wykorzystywane i przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji procesu zamówienia oraz na potrzeby wykonania Umowy sprzedaży i wszelkich roszczeń ze sprzedażą związanych w tym w szczególności do wysyłania zamówionego towaru.
 4. Formularz rejestracyjny zawiera dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika czyli dane osobowe i teleadresowe (imię, nazwisko, e-mail, nazwa firmy, adres, nr telefonu). Podanie tych danych osobowych w procesie rejestracji bądź zakupu produktu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Podanie danych osobowych jest warunkiem zarejestrowania Klienta jako użytkownika sklepu, a także warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży zamawianego przez Klienta produktu na stronie sklepu. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania  uniemożliwi realizację zamówienia a w konsekwencji spowoduje, że Umowa sprzedaży zamawianego produktu nie zostanie zawarta.
 5. Dane osobowe  nie będą w żaden sposób  przetwarzane, udostępniane lub wykorzystywane do działań marketingowych, chyba że Klient wyraził na to uprzednią  i oddzielną zgodę. Nie wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych nie powoduje żadnych konsekwencji dla Klienta w szczególności wyrażenie tej zgody nie jest konieczne dla celów realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia udzielenia zgody chyba, że przed tym terminem zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie cofnięta.
 6. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych odbywa się w oparciu                 o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego       i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku             z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 dalej RODO).
 1. Państwa dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody,        w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w związku          z dochodzeniem i obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych  oraz prawo do złożenia oświadczenia       o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Administrator danych informuje, że każdy Klient,  który wypełnił formularz rejestracyjny ma możliwość stałego dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji i modyfikacji  danych. Dostęp do danych osobowych  następuje poprzez panel użytkownika, pod adresem: https://sklep.romet.pl/moje-konto/. Klient ma także możliwość, w każdym czasie złożenia stosownego wniosku w formie mailowej  na adres podany w pkt. 2.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, do państw trzecich, organizacji międzynarodowych, z tym że Administrator  powierza jednak  przetwarzanie danych osobowych firmie  Ideo Sp. z o. o.  tylko i wyłącznie w celu przechowywania danych osobowych na serwerach w związku z Umową hostingu.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 1. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  [1] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ DLA KONSUMENTÓW

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu służą zapewnieniu praw Kupującego jako Konsumenta i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawieranych przez Konsumentów.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Regulaminu sprzedaży drogą elektroniczną.
 3. Sprzedaż wysyłkowa na podstawie niniejszego regulaminu realizowana jest przez ROMET sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy (39-200), pod adresem: Podgrodzie 32c, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie pod numerem KRS 0000234280, NIP: 8722235254, REGON: 180040712, zwanym dalej Sklepem internetowym.
 4. Konsument może kontaktować się ze Sklepem internetowym za pomocą poczty elektronicznej: sklep@romet.pl oraz telefonicznie pod numerami: (14) 684 81 73.
 5. Łączna cena za świadczenie wraz z podatkami oraz opłata za usługi pocztowe związane z dostawą przesyłki podana jest szczegółowo na stronie internetowej Sklepu internetowego, na której dokonywany jest zakup towaru. Towary opodatkowane są podatkiem od towarów i usług, a podana cena uwzględnia podatek VAT według stawki z chwili złożenia zamówienia.
 6. Za zamówiony towar konsument zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni licząc od pierwszego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia, jeżeli sprzedaż dokonywana jest w trybie przedpłaty. Za datę zapłaty w takim wypadku uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sklepu internetowego (przelew bankowy) bądź moment autoryzacji transakcji (karta płatnicza).
 7. Za moment wydania towaru uważa się wydanie go przez przewoźnika konsumentowi.
 8. Sklep internetowy zobowiązuje się dostarczyć konsumentowi towar bez wad. Konsumentowi przysługuje prawo reklamacji zakupionego towaru z powodu ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej (rękojmia za wady).Reklamacje konsumenta są rozpatrywane są najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia ich wniesienia , zaś  o sposobie załatwienia reklamacji konsument zostanie powiadomiony w formie mailowej lub telefonicznej.
 9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep internetowy albo Sklep internetowy nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep internetowy usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep internetowy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z  wyjątkiem kosztów:
 1. jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.
 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 1. Konsument w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może skorzystać z poniższego formularza, nie jest to jednak obowiązkowe:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

ADRESAT: ROMET sp. z o.o. z siedzibą
w Dębicy (39-200), pod adresem: Podgrodzie 32c

 

Ja/My(*) ....................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*), umowy dostawy następujących rzeczy(*), umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)........................................................................................................................................

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ...........................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)............................................................................................

- Adres konsumenta(-ów) ..........................................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data ........................................................................................................................................

 

ZWROT PROSZĘ PRZELAĆ NA KONTO: _____________________________ (nr konta).

_______________

PODPIS i DATA

 

- niepotrzebne skreślić.

 

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu internetowego lub przekazać go osobie upoważnionej przez ten sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy ponosi on koszty przesyłki towaru do siedziby Sklepu internetowego.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 10 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli przedmiotem umowy jest:
 1. towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta   lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.
 1. W stosunku do Konsumentów nie są wiążące następujące postanowienia Regulaminu sprzedaży drogą elektroniczną:
 1. „Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.";
 2. „Sklep internetowy dokłada wszelkich starań dotyczących tego, aby prezentowane na stronie internetowej informacje dotyczące prezentowanych produktów były zgodne z danymi katalogowymi producentów, jednak sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów na stronie.";
 3. "Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości";
 4. "Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, (...), a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania". Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.";
 5. „W sytuacji uznania przez sklep, iż zwrócony towar nie odpowiada powyższym wymogom, może uznać odstąpienie od umowy za nieważne i pozostawić zakupiony towar do dyspozycji Kupującego.";
 6. „Do reklamowanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu (faktura VAT), kartę gwarancyjną (jeżeli była dołączona do produktu) oraz pismo informujące o wadach, będących podstawą zgłoszenia gwarancyjnego."

Pliki do pobrania

wzór formularza odstąpienia od umowy (plik pdf)