Serwis/Gwarancja

Gwarantem jakości towaru jest ROMET sp z o.o. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Reklamacje z tytułu wad produktu należy zgłaszać do sprzedawcy lub Autoryzowanego Punktu Serwisowego.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji poszczególnych produktów marki Romet, znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

 

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE DOT. PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI NA WYRBANE

MOTOCYKLE ROMET, BENDA, UM MOTORCYCLES, BAJAJ, ZIPP.

 

Wstęp

1.1. Niniejsze oświadczenie gwarancyjne określa warunki przedłużenia gwarancji na wybrane motocykle

marki ROMET.BENDA, UM MOTORCYCLES, na które dwuletnią gwarancje standardową udzieliła

spółka ROMET sp. z o.o. z siedzibą w Podgrodziu.

1.2. Przedłużenie gwarancji dotyczy modeli motocykli o pojemności silnika powyżej 125ccm. Lista modeli

na które udzielana jest przedłużona gwarancja:

  • Motocykl UM RENEGADE CLASSIC 300 /2023/EURO5 czarny połysk
  • Motocykl UM RENEGADE CLASSIC DELUXE 300 /2023/EURO5 niebieski/biały
  • Motocykl UM RENEGADE COMMANDO 300 /2023/EURO5 czarny ołysk
  • Motocykl UM RENEGADE COMMANDO 300 /2023/EURO5 zielony mat
  • Motocykl UM RENEGADE VEGAS 300 /2023/EURO5 czarny mat
  • Motocykl UM RENEGADE FREEDOM 300 /2023/EURO5 czarny/szary
  • Motocykl BENDA CHINCHILLA 300 czarny /2023/ EURO5 Typ: BD300-15

 

1.3. Przedłużenie gwarancji polega na przedłużeniu standardowej gwarancji producenta do 3 lat licząc

od dnia w którym rzecz została Kupującemu wydana lub do osiągnięcia przez motocykl przebiegu 12

tysięcy kilometrów [D2]w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Osiągnięcie przez motocykl przed

upływem 2 lat przebiegu 12 tysięcy kilometrów nie powoduje skrócenia gwarancji standardowej.

Warunki uzyskania przedłużonej gwarancji

2.1. Przedłużoną gwarancję otrzymują wszystkie nowe pojazdy objęte niniejszym programem

przedłużonej gwarancji zgodnie z pkt. 1.2, zakupione w sklepie internetowym Romet prowadzonym pod

adresem www.rometmotors.pl lub w sieci dealerskiej - w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31 grudnia

2023r. . Lista punktów sprzedaży sieci dealerskiej dostępna jest na stronie www.rometmotors.pl.

2.2. Na potwierdzenie udzielenia przedłużonej gwarancji klient otrzyma dokument karty gwarancyjnej

[D3]nie jest on jednak niezbędny do skorzystania z przedłużonej gwarancji.

2.3.Warunkiem przedłużenia okresu gwarancji jest przeprowadzenie przeglądów motocykla w

interwałach podanych w karcie gwarancyjnej pojazdu.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

 

Zakres gwarancji

3.1. W okresie przedłużonej gwarancji spółka Romet jako Gwarant zapewnia takie same świadczenia jak

w gwarancji standardowej , tj. bezpłatną naprawę lub wymianę wadliwego motocykla na nowy na

tożsamych jak w gwarancji standardowej warunkach. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje

tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej.

3.2 Aby zrealizować roszczenie gwarancyjne wynikające z przedłużonego okresu gwarancyjnego, należy

przedstawić w autoryzowanym serwisie dowód zakupu motocykla objętego programem przedłużonej

gwarancji oraz w miarę możliwości także dokument karty gwarancyjnej potwierdzający udzielenie

przedłużonej gwarancji.

 

Procedura zgłoszenia gwarancji

4.1. W przypadku potrzeby naprawy lub zgłoszenia roszczenia objętego przedłużoną gwarancją, klient

powinien skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Lista autoryzowanych punktów serwisowych

uprawnionych do dokonywania napraw gwarancyjnych znajduje się na stronie www.rometmotors.pl

4.2. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie na koszt Gwaranta motocykla do autoryzowanego

serwisu w celu diagnozy i naprawy, chyba że autoryzowany serwis z którym skontaktował się klient

zaproponuje odebranie od klienta wadliwego motocykla na własny koszt.

4.3. Autoryzowany serwis będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie diagnozy, ustalenie zakresu

naprawy oraz wykonanie napraw objętych przedłużoną gwarancją zgodnie z treścią gwarancji.

Autoryzowany serwis działa w imieniu i na rzecz spółki Romet jako Gwaranta.

 

Postanowienia końcowe

5.1. Gwarant informuje, że w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową, Kupującemu z

mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a przedłużona

Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

5.2. Gwarantem jakości towaru w okresie przedłużonej gwarancji jest ROMET sp. z.o.o. z siedzibą w

Podgrodziu 32C, 39-200 Dębica (KRS nr: 0000234280).

 

[D1]Udzielenie gwarancji następuje w oświadczeniu gwarancyjnym a nie w regulaminie. Przedłużyć

gwarancje można tylko na pojazdy na które Romet udzielił standardowej dwuletniej gwarancji.

[D2]Przebieg który anuluje gwarancje jest dość niski i powoduje, że gwarancja 3-letnia może być

iluzoryczna. Proponuję zatem zastanowienie się nad zwiększeniem z tego przebiegu jako wyznacznika

gwarancji lub rezygnacje z tego kryterium.

[D3]Sprzedawca wraz ze sprzedażą wydaje kupującemu dokument gwarancyjny – zatem proponuję

zaprojektowanie skrótowej karty gwarancyjnej na przedłużoną gwarancję. Ponadto kupujący może

żądać warunków przedłużonej gwarancji w wersji utrwalonej na papierze -co trzeba uwzględnić przy

sprzedaży przez dealerów – aby posiadali tekst oświadczenia gwarancyjnego.