ARKUS & ROMET GROUP
 
ARKUS & ROMET GROUP
 
ARKUS & ROMET GROUP
SIEDZIBA GŁÓWNA 
 
ARKUS & ROMET GROUP
 
ARKUS & ROMET GROUP
 
ROMET sp. z o.o.
Sekretariát
Podgrodzie 32 C
39-200 Dębica
 
(14)68 48 101
 
(14)68 08 641
Firemní prodejna

>

Podgrodzie
Podgrodzie 32 C
39-200 Dębica
 
(14)68 48 173
KOWALEWO
ul. Leśna 2
89-200 Kowalewo
 
(52)384 22 35
Slovensko
Rolling Wheels S.R.O., Zahumenska 632/27, 914 42 Horne Srnie,
Slovenska Republika
 
+421 948 060 377
Česká republika
VPS-Steel S.R.O. Mezirka 775/1; 602 00 Brno-Stred,
Czech Republic
 
+ 420 777 569 188
kontaktujte nás

Aplikujesz do pracy w naszym zespole? - zapoznaj się z klauzulą

Máte nějaký dotaz ohledně nabídky jízdních kol nebo spolupráce?
Napište nám.
Klauzula informacyjna

Dane osobowe, które udostępniasz kontaktując się z nami zostaną wykorzystane wyłącznie w celu kontaktu zwrotnego ze strony Arksu&Romet Group Sp. z o.o. z siedzibą w Podgrodziu i umożliwienia nam wyjaśnienia w ten sposób twoich wątpliwości lub zagadnień, z którymi do nas się zwracasz kontaktując się z nami. Danych tych nie wykorzystujemy w celach marketingowych, a także nie udostępniamy osobom trzecim, chyba że jest to konieczne dla załatwienia spraw z którymi się do nas zwracasz, a w takim przypadku dane te możemy przekazać: naszym podwykonawcom oraz osobom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich udostępnienia uniemożliwi kontakt z Tobą i tym samym załatwienia spraw lub udzielenia odpowiedzi w kwestiach, w których się do nas zwracasz.

Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Przekazane dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres pięciu lat, chyba że przed tym terminem zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie przez Ciebie cofnięta.

Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres mail rodo@romet.pl.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody uniemożliwi nam jednak kontakt z Tobą i pomoc w kwestiach w których się do nas zwracasz.

Masz także prawo w każdym czasie żądania sprostowania, danych osobowych, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to można zrealizować poprzez zgłoszenie odpowiedniego żądania na adres mail rodo@romet.pl.

Ponadto gdybyś stwierdził, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO - masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnione przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez administratora Arkus & Romet Group Sp. z o.o. z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności przepisów rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)

Dane kontaktowe Administratora danych:
adres: Arkus & Romet Group Sp. z o.o. Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica
adres poczty @mail: rodo@romet.pl
telefon: +48 14 68 48 100